Aankoop

Bij aankoopbegeleiding kunt u kiezen uit de volgende deelpakketten:

Concrete aankoop € 2.500,-.

U hebt zelf al een woning op het oog, maar u wilt graag het advies van een expert. Een van onze NVM makelaars neemt de woning op, adviseert u over alle bijzonderheden zoals de vereniging van eigenaren, bestemmingsplannen, de omgeving, publiek- en privaatrechtelijke kenmerken et cetera. Hij legt alle belangrijke factoren uit in begrijpelijke taal. Hij adviseert over de bouwkundige staat en vanzelfsprekend vertelt hij u wat hij van de vraagprijs vindt en welke onderhandelingsstrategie hij adviseert.

In nauw overleg met u worden de onderhandelingen gevoerd. De makelaar draagt er ook zorg voor dat de juiste gegevens bij de notaris komen, controleert de koopovereenkomst en zorgt ervoor dat de juiste afspraken op de juiste manier worden geformuleerd (denk aan bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden, maar ook aan erfdienstbaarheden, kettingbedingen en aansprakelijkheden en garanties). De makelaar inspecteert de woning voordat deze aan u wordt overgedragen om te zien of alles is achtergelaten in de afgesproken staat,  de makelaar is bij de overdracht aanwezig en controleert de akten en de nota van afrekening. Indien bij de inspectie is gebleken dat de woning niet zoals afgesproken is achtergelaten neemt de makelaar in overleg met u de nodige (rechts)maatregelen om uw belangen zeker te stellen. Indien er zich na de levering nog problemen voordoen kunt u altijd de makelaar contacten. Bij intrekking zullen wij 150,-- inclusief BTW in rekening brengen.

Complete zoekopdracht € 3.950,-.

Indien u nog geen woning op het oog hebt, kunt u ook kiezen voor de totaalbegeleiding. In dit geval ontvangt u van ons dagelijks al het nieuwe woningaanbod, per post, fax of e-mail, net wat u handig vindt. Wanneer u dit wenst, kunnen wij u ook dagelijks het nieuwe aanbod doorbellen.

Zodra er een woning tussen zit die aan uw wensen voldoet, maken wij voor u een bezichtigingsafspraak. Een van onze makelaars zal bij deze afspraak aanwezig zijn. De makelaar let tijdens de bezichtiging op alle gebreken en geeft een globaal waardeoordeel. U geeft uw mening over de woning en met deze kennis kan de makelaar, indien de woning niet geheel aan uw eisen voldoet, het vervolgaanbod beter filteren. Dit scheelt u veel tijd en u zit bovenop het nieuwste aanbod. Zodra u een woning vindt die aan uw eisen voldoet, begeleidt de makelaar u met het vervolgtraject zoals omschreven in "concrete aankoop".

Het tarief van een "aankoop met zoekopdracht" bedraagt: € 3.950,-- inclusief btw en inclusief een onbeperkt aantal bezichtigingen. Mocht de aankoop om wat voor reden dan ook niet doorgaan dan rekenen wij € 500,-- inclusief btw.

Waarom een eigen NVM Makelaar?

Hij is een specialist in het begeleiden van de aankoop van woningen. Hij kent de markt, hij kan u kosten besparen, u met raad en daad terzijde staan bij het vinden van uw nieuwe thuis, en bij het complexe proces dat voorafgaat aan de uiteindelijke aankoop. Want een verkopend makelaar behartigt niet uw belangen, maar die van de verkoper.
Wat de aankopend NVM-makelaar voor u kan betekenen? Enkele voorbeelden:

1. Samen met u uw woonwensen in kaart brengen
2. U helpen uw droomhuis te vinden
3. Nader onderzoek doen op eventuele kritische punten
4. U begeleiden bij een bezichtiging
5. De prijsonderhandelingen doen
6. Uw nieuwe huis taxeren
7. U bijstaan met juridisch advies
8. Het contact met de notaris regelen
9. Zorgen voor een stipte en goede oplevering

Ook na oplevering kun u met vragen en problemen bij uw NVM makelaar terecht. We staan met plezier voor u klaar. 

Contact met een NVM aankoopmakelaar

U kunt geheel vrijblijvend onderstaand formulier invullen voor vragen of voor het maken van een afspraak. 


Uw gegevens
Gegevens aan te kopen woning (indien bekend)